Skip links

De veel gestelde vragen op een rijtje

De lesuren duren 45 minuten. Vaak heb je 1 vak twee lesuren achter elkaar. Je hebt dan 90 minuten achter elkaar les. Dit noem je een blokuur. De gymlessen zijn altijd een blokuur. Je krijgt 2 blokuren gym in de week. Daarbuiten heb je ook de mogelijkheid om bijna elke dag na schooltijd (gratis) te sporten (bijv. zaalvoetbal, Freerunnen en basketballen). Je kunt ook tijdens de keuzeprojecten kiezen voor een sportonderdeel.

In de kantine worden verschillende producten verkocht. Je kunt hier drinken kopen, maar ook verschillende belegde broodjes, Noedels, tosti’s en een snoepje.

In de kantine worden verschillende producten verkocht. Je kunt hier drinken kopen, maar ook verschillende belegde broodjes, Noedels, tosti’s en een snoepje.

Ja, na de voorjaarsvakantie wordt er bij droog weer buiten op het veld gesport.

We hebben ook gratis naschoolse sport; dit is ook vaak buiten. De naschoolse sport Freerunnen is in de turnhal achter onze school.

Verder hebben wij keuze-projecten. Bij veel projecten onderneem je ook activiteiten buiten de school. Zo gaan de leerlingen bij het project “Oh, Oh Den Haag” verschillende wijken bezoeken, ga je naar bedrijven toe of sport je op een andere locatie (bijvoorbeeld surfen op het strand, naar de klimwand of kano-polo). In klas 1 en 2 ga je ook op Bliksemstage. Dit is heel erg leuk, want je gaat dan met een groepje leerlingen en een docent bij een bedrijf/organisatie zelf aan de slag.

Ja, er zijn schoolreizen bij ons op school! De plaatsen/landen voor klas 2, 3 en 4 kunnen ook wel eens anders zijn dan hieronder beschreven.
In klas 1 gaan de leerlingen op brugklaskamp in Nederland

In klas 2 gaan de leerlingen naar Antwerpen
In klas 3 gaan de leerlingen naar Berlijn
In klas 4 gaan de leerlingen naar Antwerpen
Aan het begin van het schooljaar ga je gezellig met alle leerlingen van de brugklas en de mentoren op kamp (dit is verplicht). Er is dan een heel leuk programma met o.a. kennismakings- en sportactiviteiten, avondspel en de “Challenge Run”.
Je leert dan niet alleen je eigen klas kennen, maar ook alle andere leerlingen van de eerste klas. De brugklasleerlingen vonden het een heel gaaf kamp en kennen nu héél veel andere leerlingen op onze school!

Nee, wij verkopen geen patat. Wij hebben het certificaat: “Een gezonde school”.
1x in de week is er naast het standaardassortiment wel een snack te koop (deze komt niet uit de frituurpan).

Ja, bij tekenen krijg je heel veel de ruimte om je eigen creatieve ontwerpen/tekeningen te maken.

Je krijgt ook bepaalde opdrachten waarmee je aan de slag moet gaan.

Op onze school hebben wij het mentorkwartier en coachingsuren. Tijdens de wekelijkse coachingsuren bespreekt de mentor allerlei schoolzaken individueel met jou of in kleine groepjes. Tijdens het mentorkwartier begin je 4x per week met je mentor, daarna volgen de gewone lessen. Er is tijdens het mentorkwartier aandacht voor jouw vragen, het plannen van het huiswerk, welke toetsen zijn er, enz.

Jouw mentor geeft ook een bepaal vak, bijv. Engels. Hierdoor zie je jouw mentor meerdere uren per week. Je krijgt veel verschillende vakken. Bijvoorbeeld: Nederlands, Engels, Frans, muziek, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, aardrijkskunde, sport, tekenen en wiskunde.

Naast je gewone lesrooster heb je ook wekelijkse keuze-uren. Je gaat tijdens deze keuze-uren aan de slag met de vakken waar je zelf voor kiest. Na 8 weken kan je kiezen voor een nieuw
keuze-urenrooster. Je kunt kiezen uit een vak waar je nóg beter in wilt worden of een vak waarover je juist extra uitleg wilt krijgen, bijv. Nederlands, wiskunde of geschiedenis. Je kiest bij de keuze-uren ook een vreemde taal, bijv. Spaans, Chinees, Arabisch, Duits of Frans. Ook kies je een keuzeproject. Tijdens de keuzeprojecten kies je een breder thema, bijv. Project “Outdoor Sport”, Project “Oh Oh Den Haag” (waarbij de leerlingen door verschillende wijken gaan wandelen) of het Project “Mijn lichaam”.

Eén van onze schoolregel is: We behandelen de omgeving en elkaar met respect.
Wij vinden het heel belangrijk dat alle leerlingen elkaar met respect behandelen. Hier wordt heel veel aandacht aan besteed tijdens de kennismakingsdag, de introductieweek, het brugklaskamp, in de (gast)lessen, in “De Week tegen Pesten” en in de gesprekken met de mentor/coach. Wij willen niet dat leerlingen elkaar pesten of ruzie maken. Hier zijn wij heel streng in.  Er wordt veel voorlichting gegeven over pesten en over het gebruik van sociale media. We hebben ook voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers over dit soort onderwerpen. Wij hebben op school ook een Anti-pestcoördinator. Zij werkt veel met de mentoren samen om ervoor te zorgen dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft op school. Mocht het gebeuren dat een leerling een andere leerling pest, dan gaan wij in gesprek met de leerlingen (en ouders/verzorgers) om te zorgen dat dit stopt. Soms moet een leerling ook een opdracht maken over pesten/sociale media. Hierna wordt deze opdracht samen met de leerling(en) en de mentor (of anti-pestcoördinator) besproken.

Je telefoon mag tijdens de les niet zichtbaar of hoorbaar zijn.

Dit is ook 1 van onze 3 gouden schoolregels.

Je kunt je telefoon in je kluisje leggen of bij je houden (zolang deze dus maar niet zichtbaar of hoorbaar is). Als de docent je tijdens de les met een telefoon ziet, dan wordt deze ingenomen en moet je deze aan het einde van de dag bij de directeur ophalen.

Tijdens een leswisseling en in de pauzes mag je je telefoon wel gebruiken.
Het kan wel eens voorkomen dat de docent aangeeft dat je wat in je telefoon moet noteren of opzoeken. Dan geeft de docent duidelijk aan dat het op dat moment wel mag.

Ja, je krijgt een Chromebook te leen zolang je bij ons op school zit. Deze kan je op school gebruiken, maar ook thuis.
Voor de vakken aardrijkskunde en geschiedenis (en bij economie in klas 2) gebruik je geen boeken, maar je Chromebook.

Wij vinden het heel erg belangrijk dat er een goede sfeer is op school.
Om het gezellig en duidelijk te houden hebben wij (net als op de basisschool) ook regels.
Wij noemen deze regels: de drie gouden regels.
Eén van onze schoolregels is: We behandelen de omgeving en elkaar met respect.
Wij vinden het heel belangrijk dat alle leerlingen elkaar met respect behandelen. Hieraan wordt heel veel aandacht besteed tijdens de kennismakingsdag, de introductieweek, op het brugklaskamp, in de lessen en in de gesprekken met de mentor/coach.
Je hebt ook andere pauzetijden dan de bovenbouw. De bovenbouw heeft ook andere lestijden waardoor zij op andere tijden van lokaal naar lokaal wisselen dan de onderbouw.

Ja, je hebt het vak tekenen in je lesrooster staan.

Tijdens de keuze-uren kan je ook extra voor tekenen kiezen.

Het komt helaas wel eens voor dat er een ongelukje bij de gym gebeurt. Een leerling heeft een keer zijn voet gebroken bij de gym. Dit was heel erg naar.

De kinderen vinden dit een leuke school!
Soms mopperen hier ook wel eens leerlingen hoor, maar dat mag ook soms wel even.

Je telefoon mag tijdens de les niet zichtbaar of hoorbaar zijn.

Dit is ook 1 van onze 3 gouden schoolregels.

Je kunt je telefoon in je kluisje leggen of bij je houden (zolang deze dus maar niet zichtbaar of hoorbaar is). Als de docent je tijdens de les met een telefoon ziet, dan wordt deze ingenomen en moet je deze aan het einde van de dag bij de directeur ophalen.

Tijdens een leswisseling en in de pauze mag je je telefoon wel gebruiken.
Het kan wel eens voorkomen dat de docent aangeeft dat je wat in je telefoon moet noteren of opzoeken. Dan geeft de docent duidelijk aan dat het op dat moment wel mag.

Ja, in je rooster heb je ook het vak techniek.

In de Kader/TL-klas en de TL-klassen heb je elke week een blokuur techniek. In de TL/Havo-klas en Havo-klas heb je een half jaar een blokuur techniek en een half jaar een blokuur muziek. Een blokuur is 90 minuten.

Er zijn 4 collega’s die het vak Nederlands geven. Ook meesters.

Wij krijgen een nieuw gebouw. Wij hopen dat dit over 2 jaar klaar is.

Dit gebouw komt vlakbij!

We kunnen zelfs dezelfde velden gebruiken die we nu ook gebruiken achter onze school.

Wij krijgen de nieuwbouw op de plek waar nu basisschool De Oase staat.

Zij krijgen ook nieuwbouw en deze basisschool komt dan aan onze school “vast te zitten”.
Wel hebben we dan allebei een eigen ingang.

Wij hebben aparte wc’s voor meisjes en voor jongens.

Deze toiletten zijn op de eerste en tweede etage te vinden.
Op de 3de etage is ook nog een toilet voor meisjes.
Er is ook een invalidentoilet aanwezig.

Als je hier op school zit, kan je je opgeven voor de naschoolse sport Freerunnen. Dit wordt gegeven in de turnhal die vlak achter de school ligt!

Je hebt op een dag 3 pauzes. Een kleine pauze van 10.15-10.30 uur, een grote pauze van 12.00-12.30 uur en nog een kleine pauze van 14.00-14.15 uur. Deze pauzes heb je alleen met klas 1 en 2 (de onderbouw).
Klas 3 en 4 hebben andere pauzetijden. Je kunt je pauze houden in de aula, waar ook een kantine is, in de hal beneden of op het schoolplein. Tijdens schooltijd mogen de leerlingen niet van het schoolplein af.

Het team van Hofstad Mavo Havo bestaat uit ongeveer 60 docenten.
Je krijgt meestal van zo’n 9 á 10 verschillende docenten les.

Bij geschiedenis werk je op je Chromebook. Je hoeft deze niet zelf te kopen, je krijgt deze in bruikleen van school. Je gebruikt geen boeken bij dit vak. Je leest de teksten op je Chromebook en maakt hier ook de opdrachten op. Er komen een heleboel verschillende thema’s/onderdelen aan bod. De eerste periode gaat het over jagers en boeren. Na je eerste rapport kies je zelf verschillende thema’s uit waar jij meer over wilt weten/leren. Er zijn verschillende thema’s: “Tijd van de Grieken en Romeinen”, “Tijd van de monniken en ridders”, “Tijd van steden en staten” en over de “Tijd van ontdekkers en hervormers”. Je kunt ook zelf kiezen of je na een onderdeel hierover een werkstuk gaat maken of dat je hierover een toets wilt krijgen.

Nee, er zijn geen kooklessen bij ons op school. Een school waar een Kader-opleiding wordt aangeboden, heeft vaak wel dit soort praktijkruimtes. Wij hebben geen Kader-opleiding.

De lesuren duren 45 minuten. Vaak heb je 1 vak twee lesuren achter elkaar. Je hebt dan 90 minuten achter elkaar les. Dit noem je een blokuur.

Iedereen doet zijn/haar best. Het kan wel eens voorkomen dat het gedrag van een leerling opvalt. Dit wordt dan besproken met deze leerling.

Dat is een goede vraag. Zo’n 25 jaar geleden had de school nog de naam “Groen van Prinsterercollege”. Toen ging de school samenwerken met het Sint Janscollege (Nu Hofstad Lyceum) en LTS St. Paulus. Er was toen voor de leerlingen de mogelijkheid om mee te denken over de nieuwe naam voor de school. Dit is toen Interconfessioneel Hofstadcollege geworden.  Zo’n 12 jaar geleden is de naam veranderd in Hofstad Mavo. Zo’n 6 jaar geleden is hier ook de Havo (weer) bijgekomen en vandaar dat wij nu de naam hebben: Hofstad Mavo Havo.

De lesuren duren 45 minuten. Vaak heb je 1 vak twee lesuren achter elkaar. Je hebt dan 90 minuten achter elkaar les. Dit noem je een blokuur. De gymlessen zijn altijd een blokuur. Je krijgt 2 blokuren gym in de week. Daarbuiten heb je ook de mogelijkheid om bijna elke dag na schooltijd (gratis) te sporten (bijv. zaalvoetbal, Freerunnen en basketballen). Je kunt ook tijdens de keuzeprojecten kiezen voor een sportonderdeel.

Nee, je krijgt een lesrooster, de tijden kunnen per dag verschillend zijn. Je hebt wel voor een langere tijd hetzelfde rooster. Je bent dan bijvoorbeeld elke maandag om 15.00 uur vrij. Het kan ook zijn dat je op een dag eerder of later vrij bent.

Wij werken veel samen met het Hofstad Lyceum en het Heldring College.
Onze leerlingen krijgen alleen les in ons gebouw.
Er zijn wel veel basisscholen en middelbare scholen die net als onze school onder hetzelfde bestuur vallen. Dit bestuur heet Lucas VO Den Haag.
Hier vallen ongeveer 25 middelbare scholen en 54 basisscholen onder.

Nee, wij hebben geen tweetalig onderwijs.

Ja, wij hebben heel leuke leerlingen bij ons op school. Het komt natuurlijk wel eens voor dat het gedrag van een leerling soms niet zo leuk is. Wij gaan dan daarover in gesprek met deze leerling (en als dat nodig is, met ouder(s)/verzorger(s).

Ja, er is veel gratis naschoolse sport mogelijk.
Je kunt meedoen met zaalvoetbal. Ook is er de mogelijkheid om mee te doen met de
ADO Den Haag VO-Voetballeague. Je speelt dan wedstrijden tegen andere middelbare scholen.

Je krijgt een eigen kluisje (en lockerpas) en hier kan je al je boeken in leggen, maar ook je gymspullen en bijvoorbeeld je jas. Aan het einde van de dag moet je goed bedenken welke boeken je nodig hebt om je huiswerk te maken en welke boeken je dus mee naar huis neemt.

Wij vinden het een heel leuke school. Sommige collega’s werken er ook al heel erg lang. We hebben ook elk schooljaar stagiaires bij ons op school. Veel stagiaires blijven na het afronden van hun studie bij ons werken! Het fijne is dat wij een kleine school zijn en dat wij elkaar en de leerlingen goed kennen.

Tijdens al deze verschillende vakken zal de docent uitleg geven, werk je zelfstandig of samen aan je opdrachten. Je agenda is erg belangrijk, want hierin schrijf je op wat je thuis nog moet leren en welke opdrachten je moet maken. Je weet hierdoor precies wat je voor een week af moet hebben. Elke les zal de docent controleren of je je huiswerk hebt gemaakt en of je al je spullen bij je hebt. Je krijgt voor elk vak huiswerk.

Er zitten hier zo’n 535 leerlingen op school.
Je komt in een Kader/TL-brugklas, een TL-brugklas, een TL/Havo-brugklas of in een Havo-brugklas.

De lesuren duren 45 minuten. Vaak heb je 1 vak twee lesuren achter elkaar. Je hebt dan 90 minuten achter elkaar les. Dit noem je een blokuur.

Je moet je dan melden bij de receptie en daar krijg je een formulier mee. Je gaat dan naar je mentor of de teamleider en daar moet je het formulier invullen. Je moet hierop aangeven wat er mis is gegaan in de les. Na de les bespreek je dit formulier met de lesgevende docent die je eruit gestuurd heeft (herstelgesprek).Er wordt door de docent die je eruit gestuurd heeft naar je ouder(s)/verzorger(s) gebeld. Van de mentor en lesgevende docent hoor je wat je straf is.

Wij hebben veel docenten die grappig kunnen zijn. De ene leerling vindt de ene docent het grappigst en de andere leerling een andere docent. Mocht je bij ons op school komen, dan kan jij zelf bepalen welke docent jij het grappigste vindt.

Eén van onze schoolregel is: We behandelen de omgeving en elkaar met respect.
Wij vinden het heel belangrijk dat alle leerlingen elkaar met respect behandelen. Hier wordt heel veel aandacht aan besteed tijdens de kennismakingsdag, de introductieweek, op het brugklaskamp, in de lessen en in de gesprekken met de mentor/coach.

Nee, wij hebben geen medewerkers die hier hun kinderen op school hebben zitten.
Vaak vinden kinderen het niet zo leuk om les te krijgen van hun eigen vader of moeder en kiezen zij dus voor een andere middelbare school.

Nee, dat kan niet. Kader/TL is een heel mooi advies. Bij ons kom je in een Kader/TL- kansenklas.
In de Kader/TL-brugklas werk je op TL-niveau. Dit betekent dat je boeken, je lesstof en je toetsen op TL-niveau zijn. Hierdoor stroom je hopelijk door naar 2 TL.
Het gebeurt wel eens dat leerlingen van klas 1 doorstromen naar een ander niveau. (bijvoorbeeld van TL naar TL/Havo of van TL/Havo naar Havo). Dan moet je aan een bepaalde normering voldoen aan het einde van het jaar.

Wij hebben één aula. Hier zit ook een kantine in. Je kunt hier verschillende broodjes en drankjes kopen. Je hebt op een dag 3 pauzes. Deze heb je alleen met klas 1 en 2, de onderbouw.
Klas 3 en 4 hebben andere pauzetijden. Je kunt je pauze houden in deze aula, in de hal beneden of op het schoolplein.

Er worden veel verschillende lessen gegeven.
De lessen moeten natuurlijk ook goed zijn, want wij moeten de leerlingen voorbereiden op hun examens/diploma. Zo is er vaak overleg tussen de collega’s die hetzelfde vak geven en moet elke docent bepaalde stof per periode aanbieden. Bij de meeste vakken gebruik je een boek/werkboek. Bij aardrijkskunde en geschiedenis werk je op je Chromebook

De vakken in de brugklas kader/TL en TL:
Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, techniek, biologie , tekenen, gym, mentorkwartier, coaching, keuzeprojecten* en keuze-uren*.

De vakken in de brugklas TL/Havo en Havo:
Nederlands, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, muziek, techniek , tekenen, gym, mentorkwartier, coaching, keuzeprojecten* en keuze-uren*

*Keuze-uren: Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, Frans, Duits, Spaans, Chinees, Arabisch.

*Keuze-projecten rondom: sport, tekenen, muziek, ICT, biologie, aardrijkskunde, economie en geschiedenis.

Ja, de kinderen worden bij ons geholpen. Je kunt altijd extra uitleg vragen aan de docent. We hebben ook de StudieBegeleidingsKlas (SBK). Hier kan je na schooltijd onder begeleiding je huiswerk maken en vragen stellen. Ook hebben wij leerlingen bij ons op school die (soms) wat extra begeleiding nodig hebben. Kinderen die bijvoorbeeld dyslexie hebben krijgen extra hulp aangeboden. Deze leerlingen hebben ook recht op een faciliteitenkaart. Hier kan bijvoorbeeld op staan dat de leerling geen onverwachtse leesbeurt moet krijgen of extra tijd nodig heeft met een toets. Deze kaart legt de leerling op het bureau van de docent en zo kan de docent hier rekening mee houden.
Je mentor is ook je coach. De mentor helpt je ook met schoolzaken en bespreekt met jou wat goed gaat en waar je nog hulp bij kunt gebruiken.

De leerlingen zijn gezellig. Er zitten hier zo’n 535 leerlingen op school. Je kunt je dus voorstellen dat iedereen zijn/haar eigen karakter heeft. Om het gezellig en duidelijk te houden, hebben wij (net als op de basisschool) ook regels.
Wij noemen deze regels: de drie gouden regels. Deze regels zijn:
We behandelen de omgeving en elkaar met respect, in het schoolgebouw zijn je pet en je muts in je locker, in de klas zijn je jas en je mobiel niet zichtbaar.
We eten en drinken in de aula of in de hal beneden.
Mocht een leerling zich niet aan de regels houden, dan wordt hierover gesproken met een leerling.
Eén van onze schoolregels is: We behandelen de omgeving en elkaar met respect.
Wij vinden het heel belangrijk dat alle leerlingen elkaar met respect behandelen. Hieraan wordt heel veel aandacht besteed tijdens de kennismakingsdag, de introductieweek, op het brugklaskamp, in de lessen en in de gesprekken met de mentor/coach.

Leerlingen hebben voor een langere tijd hetzelfde rooster. Na 8 weken kunnen de leerlingen wisselen van hun keuze-uren en keuzeprojecten. Dan komt er een nieuw rooster. De leerlingen zijn op verschillende uren vrij. Het laatste lesuur is om 15.45 uur afgelopen. Helaas komt het wel eens voor dat er docenten ziek zijn. De roostermaker probeert dan zoveel mogelijk te schuiven in het rooster, zodat er geen tussenuren zijn. Het kan ook zo zijn dat een andere docent de les overneemt van een zieke collega.
Mocht dit een keer niet lukken, dan kunnen de leerlingen hun huiswerk maken in de aula.
Leerlingen van klas 1 t/m klas 4 mogen onder schooltijd niet van het schoolplein af.

Elke leerling heeft een kluisje.
De kosten van dit kluisje zitten in het schoolgeld wat je ouders/verzorgers betalen.
Je krijgt een eigen kluisje (en lockerpas) en hier kan je al je boeken in leggen, maar ook je gymspullen en bijvoorbeeld je jas. Aan het einde van de dag moet je goed bedenken welke boeken je nodig hebt om je huiswerk te maken en welke boeken je dus mee naar huis neemt.

Onze school heeft de TL-opleiding. Deze opleiding duurt 4 jaar. Het je je TL-opleiding gehaald, dan krijg je je diploma en kan je doorstromen naar de Havo of naar een Mbo-opleiding.
Er zijn ook leerlingen die vanuit de TL-brugklas doorstromen naar 2 TL/Havo. Mocht je doorstromen naar 3 Havo, dan is de bovenbouw Havo (klas 4 en klas 5) op het Hofstad Lyceum.

Je hebt voor een langere tijd hetzelfde rooster. Na 8 weken kun je wisselen voor de keuze-uren en keuzeprojecten. Dan komt er een nieuw rooster. Je bent op verschillende uren vrij. Dit kan bijvoorbeeld zijn om 14.00 uur of 15.00 uur.
Het kan ook zijn dat je les hebt tot het laatste uur. Het laatste uur is om 15.45 uur afgelopen.

Eén van onze schoolregel is: We behandelen de omgeving en elkaar met respect.
Wij vinden het heel belangrijk dat alle leerlingen elkaar met respect behandelen. Hier wordt heel veel aandacht aan besteed tijdens de kennismakingsdag, de introductieweek, op het brugklaskamp, in de (gast)lessen, in “De Week tegen Pesten” en in de gesprekken met de mentor/coach. Wij willen niet dat leerlingen elkaar pesten. Hier zijn wij heel streng in.
Er wordt veel voorlichting gegeven over pesten en over het gebruik van sociale media. Ook hebben wij voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers over dit soort onderwerpen. Wij hebben op school ook een Anti-pestcoördinator. Zij werkt veel met de mentoren samen om ervoor te zorgen dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft op school. Mocht het gebeuren dat een leerling een andere leerling pest, dan gaan wij in gesprek met de leerlingen (en ouders/verzorgers) om te zorgen dat dit stopt. Soms moet een leerling ook een opdracht maken over pesten/sociale media. Hierna wordt deze opdracht samen met de leerling(en) en de mentor (of anti-pestcoördinator) besproken.

Nee, wij hebben geen VWO.
Je kunt je bij ons op school inschrijven met een Kader/TL-advies, TL-advies, TL/Havo-advies of een havo-advies. Er zijn wel een heleboel andere leuke scholen waar ze wel VWO aanbieden.

Onze onder- en bovenbouw mag inderdaad niet van het schoolplein af.
Als je tussendoor van het schoolplein gaat, dan weten wij (en je ouders/verzorgers) niet waar je bent. Wij willen niet dat er iets vervelends kan gebeuren met jou! Stel je loopt onder een auto en dan denken je ouders/verzorgers dat je bij ons op school bent, maar dan ben je helemaal niet op school. Ook wonen er mensen rondom de school. Wij willen niet dat de buurtbewoners continu leerlingen in de wijk hebben “hangen”.

Wij hebben een heleboel uitjes voor de leerlingen. Zo gaan de leerlingen naar het theater, gaan wij op kamp, gaan we bij verschillende bedrijven op bezoek, gaan we schaatsen, zijn er heel veel verschillende sportactiviteiten waar je aan mee kunt doen, gaan we naar een pretpark en nog veel meer!

Tijdens de lessen zal de docent uitleg geven, werk je zelfstandig of samen aan je opdrachten. Na de les krijg je ook vaak huiswerk om te maken of te leren voor de volgende keer dat je dat vak weer hebt. Je hebt dus elke dag huiswerk.
Je agenda is erg belangrijk, want hierin schrijf je op wat je thuis nog moet leren en welke opdrachten je moet maken. Je weet hierdoor precies wat je voor een week af moet hebben/moet leren. Elke les zal de docent controleren of je je huiswerk hebt gemaakt en of je al je spullen bij je hebt.

Wij vinden het heel erg belangrijk dat er een goede sfeer is op school.
Om het gezellig en duidelijk te houden hebben wij (net als op de basisschool) regels.
Wij zijn een kleine school en de leerlingen voelen zich daarom ‘gezien’. Het is voor de leerlingen heel makkelijk om ons te benaderen en vragen te stellen/ hulp te vragen. Wij vinden het belangrijk dat de band goed is met de leerlingen. We besteden hier dus veel tijd aan. Wij vinden het ook belangrijk dat de leerlingen prettig met ons omgaan. Daarom is eén van onze schoolregels: we behandelen de omgeving en elkaar met respect.

Naast je gewone rooster bepaal jij tijdens de wekelijkse keuzedag met welke vakken je aan de slag gaat. Zo neem jij de regie!

Bekijk hier onze video

Wat zeggen betrokkenen over Hofstad Mavo Havo

‘Ik maak na schooltijd mijn huiswerk in de studiebegeleidingsklas. Hier kan ik extra uitleg vragen en heb ik al veel huiswerk af als ik thuiskom’

Eliya
Klas 1 kader/tl

Heb je nog een vraag?

Stel deze dan hier

IK HEB NOG EEN VRAAG

Download de folder

Voor de groep 8 leerling

DOWNLOAD FOLDER
DOWNLOAD SCHOOLGIDS